EU, Jourové a Dienstbierovi navzdory: Použijme proti levici její vlastní zbraně

EU, Jourové a Dienstbierovi navzdory: Použijme proti levici její vlastní zbraně

Takzvaný neomarxismus se Evropou i Amerikou rozlézá jako nebezpečný mor. Místo dělníků údajně strádají menšiny, diskriminovaný je ale ve výsledku někdo úplně jiný a nejvíc trpí svoboda. Naštěstí jde o ideologii tak nelogickou a hloupou, že ji můžete zničit použitím jejích vlastních zbraní.
Read more

Zlo jménem antidiskriminační zákon

Zlo jménem antidiskriminační zákon

Člověk se vrátí z víkendu a přečte si takzvaný antidiskriminační zákon, podle něhož „je diskriminací každé jednání, jež porušuje rovnost pohlaví, etnika, národnosti, rasy, víry, zdravotního postižení, sexuální orientace nebo světového názoru mimo jiné v ‚přístupu ke zboží a službám včetně bydlení, pokud jsou nabízeny veřejnosti nebo při jejich poskytování.‘“

Read more