Zlo jménem antidiskriminační zákon

Zlo jménem antidiskriminační zákon

Člověk se vrátí z víkendu a přečte si takzvaný antidiskriminační zákon, podle něhož „je diskriminací každé jednání, jež porušuje rovnost pohlaví, etnika, národnosti, rasy, víry, zdravotního postižení, sexuální orientace nebo světového názoru mimo jiné v ‚přístupu ke zboží a službám včetně bydlení, pokud jsou nabízeny veřejnosti nebo při jejich poskytování.‘“

Read more