Slibuji, že budu silný prezident (a oznamuji kandidaturu)

Už mám dost kladečů věnců, pokyvovačů, chodících „státních symbolů“ a „tiskáren“. Prezident u nás nemá takovou roli jako v Rusku nebo v USA, ale silný být může.

Profesionální kampaňový plakát vytvořený v Malování. Za 13–16 let to vypiluju…
Profesionální kampaňový plakát vytvořený v Malování. Za 13–16 let to vypiluju…

Zásadně nesouhlasím se dvěma názory, které se v souvislosti s prezidentskou volbou objevují. Zaprvé, že prezident nemá žádné kloudné pravomoce, že jeho role je jen symbolická a slabá. A zadruhé, že to tak má být.

Já, až budu prezident, hodlám svých pravomocí naplno využívat v zájmu toho, co budu považovat za správné, a na základě čeho budu zvolen.

Tedy od roku 2033. Oznamuji kandidaturu a začátek kampaně s mírným předstihem…

(Proč 2033? Pořád nevylučuji, že mě zbožňující lid jmenuje Milovaným Vůdcem mnohem dřív, ale kdybych se snad musel účastnit regulérních voleb, muselo by mi být 40 let. To nastane v roce 2031, a pokud nebudou předčasné volby, nenastane tu mezidobí s Unijním protektorem nebo podobná výjimečnost, budeme řádně vybírat prezidenta v letech 2018, 2023, 2028 a mých 2033.)

Prezident NENÍ ťunťa

Rád bych stručně a jasně ukázal (fakt kvůli tomu nemusíme zabředávat do ústavního práva), že prezident ČR má spoustu příležitostí být silný. Pak bych vás rád přesvědčil, že silný prezident je dobrá věc, samozřejmě pokud zvolíte mě ;-)

Nejdřív k tomu kladení věnců…

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

[…]

Hlava třetí – Moc výkonná

Prezident republiky

[…]

Čl. 62

Prezident republiky 
a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi,
b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny,
c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu,
d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády,
e) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy,
f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu,
g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlazuje odsouzení,
h) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního,
i) podepisuje zákony,
j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,
k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky.

Čl. 63

(1) Prezident republiky dále
a) zastupuje stát navenek,
b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy,
c) je vrchním velitelem ozbrojených sil,
d) přijímá vedoucí zastupitelských misí,
e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí,
f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu,
g) jmenuje a povyšuje generály,
h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán,
i) jmenuje soudce,
j) nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo,
k) má právo udělovat amnestii.

(2) Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoce, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon.

(3) Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavců 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.

[…]

Čl. 64

(1) Prezident republiky má právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu, jejich výborů a komisí. Udělí se mu slovo, kdykoliv o to požádá.

Pravomoce jsou obrovské

Tomuhle říkáte slabý prezident? Aniž bych si hrál na nějakého tropického ostrovního diktátora, můžu silně prosazovat politiku, se kterou jsem byl zvolen. Začněme tím hlavním, článkem 62.

Víte, jak nesmírně důležití jsou soudci Ústavního soudu a Bankovní rada? Jako prezident tak nepřímo, ale velmi silně ovlivňuji činnost centrální banky a „rušení zákonů“.

Konkrétně? Od mojí bankovní rady neočekávejte příšernosti, jako byly v dubnu ukončené intervence, které „krátkodobě pomohly hospodářskému růstu“, což jste zajisté na svých peněženkách hodně poznali, že? Taky mohu hodně pomoct v boji proti přijetí eura. (To už v té době nebude existovat, stejně jako nebude žádná EU, ale berte to jako příklad.) A až moji ústavní soudci dostanou na stůl neomarxistické a socialistické zákony, které omezují svobodu jednotlivce, tak je smetou ze stolu.

Ostatně můžu lidu pomoct už tím, že takový zákon přinejmenším zdržím. Prostě ho vetuji. Ať si ho kdyžtak prohlasují větší většinou, ale můj podpis na progresivní dani nebude. Nebude! Každou ze svých plných pravomocí budu s rozvahou – ale naplno – využívat, i kdybych měl vetovat 99 % zákonů a trochu tím napomoci pročištění našeho katastrofálně přeplněného právního řádu.

Možnost odvolat premiéra a členy vlády už je poněkud diktátorská, takže tam s citem ;-)

S článkem 63 už to není tak horké, protože tam je nutná takzvaná kontrasignace – spolupodpis obvykle premiéra. Pokud tedy neovládám premiéra a vládu, nemůžu si jen tak jmenovat všechny soudce a velvyslance a uzavřít všechny mezinárodní smlouvy a vyhlásit válku Německu.

Ale mohu to neudělat.

A já slibuju, že třeba komanče prostě soudcem nejmenuju. Může se na hlavu postavit, ale já nebudu podepisovač; já nebudu tiskárna, které někdo pomocí „Soubor -> Tisk“ odešle „k podpisu“ seznam jmen a já je schválím. Budu si kandidáty lustrovat a budu navrhovat (a hlavně schvalovat!) na základě svého svědomí a svých předvolebních slibů.

To, co dělá prezident Zeman ohledně (ne)vyhlašování předčasných voleb, (ne)jmenování profesorů apod. možná není můj šálek kávy v konkrétních případech, ale z hlediska vykonávání jeho pravomocí – a lid si ho regulérně zvolil – je to podle mě naprosto v pořádku.

Jinak řečeno, já vám nenabízím, že ovládnu soudy, armádu a zastupitelské úřady… To byste snad ani nechtěli. Ale budu hlídač vlády a mimo jiné zabráním nikým nevoleným lidem, které společně v kampani určíme jako nevyhovující, aby se dostali k moci nad vašimi životy nebo ke korýtku.

Prezident NEMÁ BÝT ťunťa

Doufám, že máme jasno, že prezident má možnost být silný. V předchozím odstavci jsem pak naznačil, proč si myslím, že silná být MÁ.

Tohle není Amerika, kde ústava pečlivě (a celkem slušně úspěšně) vyvažuje jednotlivé části moci navzájem. Kde silný prezident hlídá zákonodárce a soudy, soudy hlídají zákonodárce a prezidenta a zákonodárci hlídají prezidenta a soudy. Říká se tomu checks and ballances, česky obvykle systém brzd a protivah/rovnovah, a spočívá to v tom, že si navzájem schvalují rozhodnutí, můžou se za určitých podmínek navzájem odvolat atd. atd.

Oukej, úplně takhle to my v ČR zdaleka nemáme. Netrpím na bludy a uznávám, že nejsme prezidentský stát.

Přesto náš prezident MÁ pravomoce a podle mě MŮŽE (a MÁ) v co největší míře jako taková „americká“ protiváha a brzda fungovat. Představuji si prezidenta – a hodlám s tím kandidovat – jako nejpřímějšího zástupce lidu (koho jiného takhle mocného volíte?), a hlavně jako nejsilnějšího ochránce lidu.

Když vám slíbím, že jsem proti zvýšení spotřební daně na benzín, tak takový zákon prostě nepodepíšu, a naši i bruselští zákonodárci se můžou třeba zalknout. (Jen tak připomínám, že platíme takřka 200% daň za každou plnou nádrž; a to není překlep.) Pokud vám slíbím, že nebudu jmenovat do Ústavního soudu neomarxistu, tak vědomě to prostě neudělám. A Lisabonskou smlouvu nepodepíšu.

Nějak vám prostě během dalších 13–16 let představím svou vizi a tu pak budu pomocí všech ústavních i jiných zákonných – nediktátorských – pravomocí naplňovat. Můj první závazný předvolební slib je ten, že budu silný prezident.