Politická filosofie

Od roku 2013 do 3. března 2017 jsem byl hrdým členem Strany svobodných občanů. Do značné míry se shoduji s filosofií a programem strany, šíření a podporu našich libertariánských myšlenek považuji za své životní poslání, jakkoli klišoidně to zní. Od dubna 2016 do konce svého členství jsem byl zvoleným členem Republikového výboru strany (ReV).

Rád bych zdůraznil, že jsem nikdy nebyl mluvčí strany ani se nepodílím na tvorbě oficiálních stanovisek. Pokud se mnou v něčem souhlasíte, je velmi pravděpodobné, že by vás mohla filosofie Svobodných zaujmout; že se s tou mojí bude shodovat. Pokud se mnou ale nesouhlasíte, neznamená to, že jsou Svobodní podobně pomýlení/extrémní/<dosaďte adjektivum> jako já – nesouhlas se mnou není důvodem pro zavrhnutí strany.

 

Libertarianismus/Minarchismus

Jsem příznivec malého státu s malými pravomocemi, který chrání před násilím a krádežemi a vynucuje nutné minimální zákony. Jen pak může společnost fungovat, aniž by nějaká skupina utlačovala nebo vykořisťovala jinou, a země může ekonomicky prosperovat.

 

Člověk a jeho svobody: Sám svým pánem, sám za sebe zodpovědný

 • Moje svoboda je můj nejcennější majetek. Vyznávám individualismus, soukromé vlastnictví a vlastnictví sebe sama, nezávislost a osobní zodpovědnost za své činy.
 • Dělejte si, co chcete, dokud někomu neubližujete nebo ho neokrádáte.
 • Násilí je odporné a primitivní, ale nevyznávám filosofii nenásilí, preferuji neagresi. Nikdy nezaútočím, nikdy neudeřím první, ale bránit se budu s vervou.

Společnost a stát: Žij a nechej žít

 • Stát mě má chránit před ostatními, ne přede mnou samotným.
 • Občan nechť si věří, čemu chce, ale stát musí zůstat zcela sekulární. Nesmí podporovat náboženství, a to ani finančně, ani schvalováním náboženských zákonů. Církve, pokud mají příjmy, je musí danit jako kdokoli jiný,
 • Stát nemůže diskriminovat nějakou skupinu obyvatel, ať už jde o pohlaví, etnika a rasy, nebo sexuální menšiny. Stejně tak je ale nepřípustná neomarxistická „pozitivní“ diskriminace – kvóty a podobné zákonné protežování některých občanů na úkor druhých.
 • Charita a solidarita jsou dobré a žádoucí, ale musí být dobrovolné. Je nepřípustné, aby stát přerozděloval bohatství společnosti.
 • Stát mě nemá co vychovávat pomocí daní: „Nekuř, nepij, zdaníme ti to.“ „Ožeň se a pořiď si děti, dostaneš dávku.“ Jediným legitimním důvodem pro zavedení a vybrání daně je důvod fiskální – získat peníze do státní kasy.

Ekonomika: Volný trh

 • Trh s minimem regulací a umělých pobídek se postará o vše, zákon nabídky a poptávky je nejlepším způsobem „určení“ cen.
 • Pod státním „dohledem“ bych v ideálním případě nechal jen základy, jako je infrastruktura, armáda, policie apod. Realisticky bych začal omezením byrokracie, zjednodušením daňového systému a snížením daní, likvidací různých pobídek a grandiózních mnohaletých plánů, zrušením zbytečných zákonů, …

Zahraniční vztahy: Volný zahraniční obchod a neintervencionismus

 • Obchod je nejlepší forma zahraničních vztahů. Přináší prosperitu všem, malým i velkým zemím, zaměstnancům i korporacím, ekonomice jako celku. Volný pohyb zboží, služeb, kapitálu, osob, know-how apod. je žádoucí a má moji plnou podporu.
 • Evropská unie mohla být krásným příkladem „zóny volného obchodu“, společenstvím suverénních států, které spolu obchodují, místo aby válčily. V současné podobě jde o odporně neefektivní socialistický blok, který omezuje svobody „evropských občanů“, ničí konkurenci, hospodářství a suverenitu členských zemí a měl by brzy neslavně skončit. Česká republika by měla vystoupit a zůstat jen u volného obchodu. Přijetí eura nepřipadá v úvahu.
 • Armáda ČR má bránit naši zemi a v zahraničí zasahovat jen v případech, kdy jsme vázáni smlouvou s danou zemí, případně odpovídáme na útok na ČR. Nemáme právo šířit naši slavnou „západní demokracii“ ani jiné hodnoty,a to ani v případech, kdy se nám situace v zahraničí z nějakého důvodu „nelíbí“.
 • Volný obchod můžeme omezit (embargo) jen kvůli ochraně občanů (zastavit import pečiva s posypovou solí), jinak je nejlepším nástrojem míru.